Modalidade Formativa
Escolle unha modalidade:
Todas as Modalidades
Procurar Cursos
Nome do Curso
Comarcas:
Temáticas:
Cursos de Formación Subvencionados
59 cursos dispoñibeis
Ordear cursos: Nome
Base de datos (Access) (55h.)
Base de datos (Access)
Total Horas: 55h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Teleformación
Prezo: subvencionado
Informática Informática

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 24/04/2014 21/05/2014

PECHADO

Xestión de almacén (30h.)
Xestión de almacén
Total Horas: 30h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Transporte e loxística

Comarca Comezo Remate Solicitar
Valdeorras 05/05/2014 27/05/2014 SOLICITAR PRAZA
Seguridade e hixiene e protección ambiental en hostalería (70h.)
Seguridade e hixiene e protección ambiental en hostalería
Total Horas: 70h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Hostalaría e agro

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 30/04/2014 30/06/2014 SOLICITAR PRAZA
Manipulador/a de alimentos (17h.)
Manipulador/a de alimentos
Total Horas: 17h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Seguridade laboral

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 13/03/2014 20/03/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Ourense 10/05/2014 31/05/2014 SOLICITAR PRAZA
Microsoft Word (42h.)
Microsoft Word
Total Horas: 42h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Informática

Comarca Comezo Remate Solicitar
A Coruña 17/02/2014 13/03/2014

PECHADO

Atención especializada a enfermos de Alzheimer (45h.)
Atención especializada a enfermos de Alzheimer
Total Horas: 45h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Servizos á comunidade

Comarca Comezo Remate Solicitar
Ourense 10/03/2014 15/04/2014

PECHADO

TPC METAL- Instalacións, reparacións, montaxes, estruturas metálicas, ferrallaría e carpintería metálica (25h.)
TPC METAL- Instalacións, reparacións, montaxes, estruturas metálicas, ferrallaría e carpintería metálica
Total Horas: 25h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Seguridade laboral

Comarca Comezo Remate Solicitar
Eume 21/04/2014 30/04/2014

PECHADO

Necesidades afectivo-sexuais en suxeitos con discapacidade intelectual (25h.)
Necesidades afectivo-sexuais en suxeitos con discapacidade intelectual
Total Horas: 25h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Servizos á comunidade

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 20/05/2014 30/05/2014 SOLICITAR PRAZA
Formación inicial do persoal non médico para o uso do desfibrilador semiautomático/automático externo (17h.)
Formación inicial do persoal non médico para o uso do desfibrilador semiautomático/automático externo
Total Horas: 17h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Servizos á comunidade

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 03/04/2014 10/04/2014

PECHADO

Intervención na atención sociosanitaria en institucións (80h.)
Intervención na atención sociosanitaria en institucións
Total Horas: 80h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Servizos á comunidade

Comarca Comezo Remate Solicitar
A Coruña 26/04/2014 08/07/2014 SOLICITAR PRAZA
Manipulación de alimentos (15h.)
Manipulación de alimentos
Total Horas: 15h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Teleformación
Prezo: subvencionado
Seguridade laboral

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 30/01/2014 05/02/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 10/03/2014 14/03/2014

PECHADO

Cultivo de vides: poda de vides (35h.)
Cultivo de vides: poda de vides
Total Horas: 35h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Hostalaría e agro

Técnicas de arquivo e clasificación documental (35h.)
Técnicas de arquivo e clasificación documental
Total Horas: 35h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Teleformación
Prezo: subvencionado
Administración

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 27/01/2014 11/02/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 09/06/2014 24/06/2014 SOLICITAR PRAZA
LOPD . Curso Básico (35h.)
LOPD . Curso Básico
Total Horas: 35h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Teleformación
Prezo: subvencionado
Administración

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 03/04/2014 22/04/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 12/05/2014 27/05/2014 SOLICITAR PRAZA
Portugués. Nivel básico (45h.)
Portugués. Nivel básico
Total Horas: 45h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Idiomas

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 07/05/2014 28/05/2014 SOLICITAR PRAZA
Folla de cálculo (Excel) (55h.)
Folla de cálculo (Excel)
Total Horas: 55h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Teleformación
Prezo: subvencionado
Informática

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 09/01/2014 04/02/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 25/03/2014 22/04/2014

PECHADO

Community manager (35h.)
Community manager
Total Horas: 35h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Teleformación
Prezo: subvencionado
Informática

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 03/04/2014 22/04/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 12/05/2014 27/05/2014 SOLICITAR PRAZA
Inglés. Nivel básico (45h.)
Inglés. Nivel básico
Total Horas: 45h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Idiomas

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 28/04/2014 20/05/2014 SOLICITAR PRAZA
Monitores/as de animación sociocultural (25h.)
Monitores/as de animación sociocultural
Total Horas: 25h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Servizos á comunidade

Comarca Comezo Remate Solicitar
A Mariña Oriental 05/04/2014 24/05/2014

PECHADO

Folla de cálculo Excel (42h.)
Folla de cálculo Excel
Total Horas: 42h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Informática

Comarca Comezo Remate Solicitar
A Coruña 17/02/2014 13/03/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
A Coruña 29/04/2014 22/05/2014 SOLICITAR PRAZA
Xardinería ecolóxica (40h.)
Xardinería ecolóxica
Total Horas: 40h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Hostalaría e agro

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 05/05/2014 22/05/2014 SOLICITAR PRAZA
Alerxias alimenticias: control de dietas (25h.)
Alerxias alimenticias: control de dietas
Total Horas: 25h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Servizos á comunidade

Operador/a de carretillas elevadoras (45h.)
Operador/a de carretillas elevadoras
Total Horas: 45h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Transporte e loxística

Comarca Comezo Remate Solicitar
Barbanza 26/04/2014 24/05/2014 SOLICITAR PRAZA
Comarca Comezo Remate Solicitar
Ferrol 05/05/2014 16/05/2014 SOLICITAR PRAZA
Comarca Comezo Remate Solicitar
O Baixo Miño 31/03/2014 22/04/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Pontevedra 25/03/2014 28/04/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 24/02/2014 11/03/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 11/03/2014 26/03/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 28/04/2014 15/05/2014 SOLICITAR PRAZA
Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 14/05/2014 23/05/2014 SOLICITAR PRAZA
Comarca Comezo Remate Solicitar
Pontevedra 28/04/2014 16/05/2014 SOLICITAR PRAZA
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (55h.)
Aplicacións informáticas de follas de cálculo
Total Horas: 55h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Informática

Comarca Comezo Remate Solicitar
Santiago 25/03/2014 25/04/2014

PECHADO

Prevención de riscos laborais derivados da mobilización de enfermos e persoas con discapacidade motriz (25h.)
Prevención de riscos laborais derivados da mobilización de enfermos e persoas con discapacidade motriz
Total Horas: 25h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Seguridade laboral

RECIBO DE SALARIO E COTIZACIÓNS (25h.)
RECIBO DE SALARIO E COTIZACIÓNS
Total Horas: 25h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Administración

Comarca Comezo Remate Solicitar
Lugo 27/03/2014 14/07/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
A Coruña 20/03/2014 02/07/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Eume 18/03/2014 08/07/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Ferrol 17/03/2014 09/07/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 26/03/2014 03/07/2014

PECHADO

Procesador de textos (Word) (35h.)
Procesador de textos (Word)
Total Horas: 35h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Teleformación
Prezo: subvencionado
Informática

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 17/02/2014 04/03/2014

PECHADO

Xestión administrativa do proceso comercial (90h.)
Xestión administrativa do proceso comercial
Total Horas: 90h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Administración

Comarca Comezo Remate Solicitar
Santiago 03/03/2014 21/04/2014

PECHADO

Inglés comercial básico (45h.)
Inglés comercial básico
Total Horas: 45h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Idiomas

Comarca Comezo Remate Solicitar
A Coruña 23/04/2014 20/05/2014

PECHADO

Ofimática (53h.)
Ofimática
Total Horas: 53h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Informática

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 02/04/2014 29/04/2014

PECHADO

Prevención de riscos laborais. Nivel básico (70h.)
Prevención de riscos laborais. Nivel básico
Total Horas: 70h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Seguridade laboral

Comarca Comezo Remate Solicitar
A Coruña 17/02/2014 29/03/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Ferrol 10/03/2014 28/04/2014

PECHADO

Mellora das capacidades físicas e primeiros auxilios para as persoas dependentes no domicilio (55h.)
Mellora das capacidades físicas e primeiros auxilios para as persoas dependentes no domicilio
Total Horas: 55h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Servizos á comunidade

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 06/05/2014 30/05/2014 SOLICITAR PRAZA
Administración de alimentos e tratamentos a persoas dependentes no domicilio (55h.)
Administración de alimentos e tratamentos a persoas dependentes no domicilio
Total Horas: 55h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Servizos á comunidade

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 03/04/2014 05/05/2014

PECHADO

REPRESENTACIÓN SINDICAL III (25h.)
REPRESENTACIÓN SINDICAL III
Total Horas: 25h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Administración

Comarca Comezo Remate Solicitar
Santiago 25/03/2014 15/07/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
A Coruña 18/03/2014 01/07/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Ferrol 20/03/2014 03/07/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Ourense 05/05/2014 08/07/2014 SOLICITAR PRAZA
Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 17/03/2014 09/07/2014

PECHADO

Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións (80h.)
Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións
Total Horas: 80h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Servizos á comunidade

Comarca Comezo Remate Solicitar
A Coruña 08/02/2014 15/04/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Ourense 01/04/2014 27/05/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Verín 31/03/2014 29/05/2014

PECHADO

REPRESENTACIÓN SINDICAL II (25h.)
REPRESENTACIÓN SINDICAL II
Total Horas: 25h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Administración

Comarca Comezo Remate Solicitar
Santiago 08/04/2014 30/06/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Ferrol 28/04/2014 02/07/2014 SOLICITAR PRAZA
Comarca Comezo Remate Solicitar
Pontevedra 29/04/2014 14/07/2014 SOLICITAR PRAZA
Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 12/03/2014 09/07/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
O Salnés 31/03/2014 07/07/2014

PECHADO

Características e necesidades de atención hixiénico-sanitaria das persoas dependentes no domicilio (80h.)
Características e necesidades de atención hixiénico-sanitaria das persoas dependentes no domicilio
Total Horas: 80h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Servizos á comunidade

Comarca Comezo Remate Solicitar
Ferrol 15/03/2014 31/05/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 24/02/2014 02/04/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Pontevedra 21/04/2014 29/05/2014

PECHADO

Sistema operativo. Procura da información: Internet/Intranet e correo electrónico (35h.)
Sistema operativo. Procura da información: Internet/Intranet e correo electrónico
Total Horas: 35h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Informática

Comarca Comezo Remate Solicitar
Santiago 04/03/2014 21/03/2014

PECHADO

Recursos Humanos: o apoio administrativo e a súa xestión (70h.)
Recursos Humanos: o apoio administrativo e a súa xestión
Total Horas: 70h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Teleformación
Prezo: subvencionado
Administración

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 12/02/2014 17/03/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 28/05/2014 30/06/2014 SOLICITAR PRAZA
Introdución á informática: Internet e correo electrónico (35h.)
Introdución á informática: Internet e correo electrónico
Total Horas: 35h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Teleformación
Prezo: subvencionado
Informática

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 12/05/2014 27/05/2014 SOLICITAR PRAZA
Os blogs como ferramenta. Creación, uso e mantemento (35h.)
Os blogs como ferramenta. Creación, uso e mantemento
Total Horas: 35h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Informática

Comarca Comezo Remate Solicitar
A Mariña Oriental 01/04/2014 24/04/2014

PECHADO

Inglés técnico (45h.)
Inglés técnico
Total Horas: 45h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Idiomas

Comarca Comezo Remate Solicitar
Santiago 18/03/2014 14/04/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Ourense 24/02/2014 07/04/2014

PECHADO

Alemán básico (45h.)
Alemán básico
Total Horas: 45h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Idiomas

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 01/04/2014 23/04/2014

PECHADO

Cociña económica de tempada e creativa (35h.)
Cociña económica de tempada e creativa
Total Horas: 35h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Hostalaría e agro

Comarca Comezo Remate Solicitar
A Mariña Oriental 18/03/2014 19/05/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Lugo 22/03/2014 10/05/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Fisterra 07/05/2014 28/05/2014 SOLICITAR PRAZA
Alemán. iniciación (45h.)
Alemán. iniciación
Total Horas: 45h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Teleformación
Prezo: subvencionado
Idiomas

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 15/05/2014 04/06/2014 SOLICITAR PRAZA
Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 10/06/2014 30/06/2014 SOLICITAR PRAZA
Introdución ao ExeLearning (25h.)
Introdución ao ExeLearning
Total Horas: 25h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Teleformación
Prezo: subvencionado
Informática

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 20/02/2014 04/03/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 22/05/2014 03/06/2014 SOLICITAR PRAZA
Presentacións de diapositivas (PowerPoint) (35h.)
Presentacións de diapositivas (PowerPoint)
Total Horas: 35h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Teleformación
Prezo: subvencionado
Informática

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 07/03/2014 24/03/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 04/06/2014 19/06/2014 SOLICITAR PRAZA
REPRESENTACIÓN SINDICAL I (25h.)
REPRESENTACIÓN SINDICAL I
Total Horas: 25h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Administración

Comarca Comezo Remate Solicitar
A Coruña 25/03/2014 10/07/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 24/03/2014 07/07/2014

PECHADO

Prevención Riscos Laborais nivel básico (70h.)
Prevención Riscos Laborais nivel básico
Total Horas: 70h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Teleformación
Prezo: subvencionado
Seguridade laboral

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 18/03/2014 22/04/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 28/05/2014 30/06/2014 SOLICITAR PRAZA
Realización de titorías e-learning (70h.)
Realización de titorías e-learning
Total Horas: 70h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Teleformación
Prezo: subvencionado
Informática

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 07/01/2014 07/02/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 10/04/2014 16/05/2014

PECHADO

Nóminas e seguridade social (42h.)
Nóminas e seguridade social
Total Horas: 42h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Administración

Comarca Comezo Remate Solicitar
A Coruña 22/04/2014 15/05/2014

PECHADO

Apoio domiciliario e alimentación familiar (110h.)
Apoio domiciliario e alimentación familiar
Total Horas: 110h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Servizos á comunidade

Comarca Comezo Remate Solicitar
Lugo 19/03/2014 23/05/2014

PECHADO

Animación social para persoas dependentes en institucións (35h.)
Animación social para persoas dependentes en institucións
Total Horas: 35h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Servizos á comunidade

Comarca Comezo Remate Solicitar
Lugo 10/03/2014 02/04/2014

PECHADO

Cociña creativa ou de autor (35h.)
Cociña creativa ou de autor
Total Horas: 35h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Hostalaría e agro

Comarca Comezo Remate Solicitar
Pontevedra 20/03/2014 08/04/2014

PECHADO

LIQUIDACIÓNS SALARIAIS E INDEMNIZACIÓNS (25h.)
LIQUIDACIÓNS SALARIAIS E INDEMNIZACIÓNS
Total Horas: 25h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Administración

Comarca Comezo Remate Solicitar
A Mariña Oriental 31/03/2014 15/07/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Santiago 03/04/2014 01/07/2014

PECHADO

Inglés (45h.)
Inglés
Total Horas: 45h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Teleformación
Prezo: subvencionado
Idiomas

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 08/04/2014 30/04/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 10/06/2014 30/06/2014 SOLICITAR PRAZA
Apoio na organización de actividades para persoas dependentes en institucións (80h.)
Apoio na organización de actividades para persoas dependentes en institucións
Total Horas: 80h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Servizos á comunidade

Informática de usuario/a (47h.)
Informática de usuario/a
Total Horas: 47h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Presencial
Prezo: subvencionado
Informática

Comarca Comezo Remate Solicitar
Lugo 10/03/2014 04/04/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
A Coruña 17/03/2014 10/04/2014

PECHADO

Comarca Comezo Remate Solicitar
Vigo 03/03/2014 24/03/2014

PECHADO

Habilidades sociais e de comunicación (35h.)
Habilidades sociais e de comunicación
Total Horas: 35h.
Título: Diploma oficial
Modalidade: Teleformación
Prezo: subvencionado
Administración

Comarca Comezo Remate Solicitar
Todas 23/04/2014 09/05/2014

PECHADO

ÚLTIMAS NOVAS
Locais da forGA

Se precisas máis información podes dirixirte a calquera dos locais da forGA preme na seguinte imaxe:

forGA A Mariña forGA Verín forGA Ourense forGA Vigo forGA Pontevedra forGA Compostela forGA A Coruña forGA Ferrol forGA As Pontes forga Lugo

 

Máis información en: http://www.forga.gl/rede-de-centros.html

ENQUISA

Interésanos a túa opinión, se non atopas a formación que precisas ou queres que incluamos algún curso, cubre o seguinte formulario e axúdanos mellorar a oferta formativa.


DOCUMENTOS

Interésanos a túa opinión
Se non atopas o curso que che interesa, precisas máis información ou tes algunha suxestión podes contactar connosco, premendo na seguinte ligazón:
Solicitar Información

© 2013 forGA · Fundación para a Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvimento Tecnolóxico, o Emprego e Formación en Galiza Cookies   Información Legal