Vigo:  986 272 075    986 281 295 Compostela:  981 939 434    981 939 092 forga@forga.org contacto
  • Comisión de Igualdade

Xornal Dixital

PRÓXIMO COMEZO DE CURSOS SUBVENCIONADOS

Listaxe de cursos que están a piques de comezar nos distintos planos formativos subvencionados da forGA

Consulta as condicións das distintas ofertas formativas, e solicita praza naqueles cursos que che interesen antes de que comecen.

Ler máis...

Táboa Comparativa do Salario Medio Anual por Provincias

Publicamos as táboas comparativas por provincias das persoas asalariadas e o seu salario medio anual dos últimos bienios en Galiza.

Ler máis...

Convocadas probas para carnés e habilitacións profesionais

Prazo de solicitude ordinaria: do 09 ao 20 de febreiro de 2015.
Prazo de solicitude extraordinaria: do 1 ao 13 de xullo de 2015.

Ler máis...

O Mercado de traballo en Galiza (Ano 2014)

Cando saíron os datos do cuarto trimestre da EPA do ano 2014, o que máis se destacou nos medios de comunicación, e por parte do goberno, foi o descenso do desemprego; é certo, que os datos reflicten este descenso do desemprego, pero tódolos demais datos que acompañan a este, non fan máis que agravar a xa precaria situación anterior. Xa que esta caída do desemprego non estivo acompañada cun incremento da ocupación, senón todo o contrario, esta descendeu nunha contía moi semellante; o que se explica pola caída da poboación activa.

Ler máis...

Acreditación da experiencia profesional

Nova convocatoria de Acreditación da Experiencia da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na comunidade autónoma de Galiza, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

PRAZO ATA O 6 DE FEBREIRO DE 2015

Ler máis...

Informe sobre o paro rexistrado e afiliación á Seguridade Social no 2014

Xunto o proceso de destrución de emprego, ou precisamente polo mesmo, asistimos non últimos anos, novamente,  a un forte proceso emigratorio, foron miles os mozos e mozas, (maioritariamente menores de 35 anos), que abandonaron o noso país a procura dunha mellor situación laboral. Esta sangría poboacional, ten a parte “positiva”: maquilla as estatísticas do paro; así, o goberno,  en Galicia, negou sistematicamente esta realidade, senón tería que asumir a situación laboral cuantitativamente moito máis grave.

Ler máis...

Certificados de Profesionalidade 100% subvencionados

Formación presencial subvencionada, dirixida a persoas traballadoras en activo (a tempo completo, a tempo parcial, do réxime agrario, autónomos/as ou coidadores/as ao amparo da lei de dependencia).

Ler máis...